Documentació |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Documentació

pdfLLEI 27/2002, de 20 de desembre
Mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció sociolaboral.
DOGC núm. 3793 (català) – 03/01/03

pdfDECRET 277/2003, de 4 de novembre
Funcionament i competència del Registre administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya.
DOGC núm. 4013 (català) – 19/11/03

pdfLLEI 15/2005, de 27 de desembre
Reforma parcial de diversos preceptes legals en matèries d’agricultura, ramaderia i pesca, de comerç, de salut i de treball.
DOGC núm. 4542 (català) – 02/01/06

pdfLLEI 44/2007, de 13 de desembre
Regulació del règim de les empreses d’inserció.
BOE núm. 299 (castellano) – 14/12/07

pdfLlei 23/2009, del 23 de desembre, del CIRE
Llei del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció
DOGC Núm. 5536-30.12.2009 – 13/01/10

pdfLlei 27/2009, de 30 de desembre.
Llei de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones desocupades.
BOE Núm. 315. – 14/01/10

pdfReial Decret 49/2010, 22 de gener de 2010
Registre Administratiu de les Empreses de Inserció
BOE núm. 29 (castellano) – 03/02/10

pdfInforme sobre les empreses d’inserció a Catalunya
Aprovat pel Ple del CTESC el 25 de gener de 2010
Publicat pel CTESC – 05/02/10

pdfEstadística Peniten., Rehabilitació i justícia Estadística
Serveis penitenciaris, rehabilitació i justícia juvenil 2009.
www.gencat.cat – 11/02/10

pdfResolució ajudes i subvencions.Ordre TRE/805/2009.
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes per a la diversitat.
DOGC – 16/02/10

pdfJus/12/2010, 14 gener, convocatòria pública.
Convocatòria subencions i ajuts plurianuals corresponents a 2010 i 2011 a entitats sense ànim de lucre.
DOGC núm.5550-21.1.10 – 24/02/10

pdfOrdre Tre/116/2010, de 17 de febrer.
Bases reguladores de les subvencions destinades a la promoció de la figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes a les empreses de 100 o més persones treballadores, i es fa pública la convocatòria per a presen. de sol·licit
DOGC Núm. 5580-4.3.2010 – 05/03/10

pdfOrdre Tre/113/2010, modifica l’Ordre Tre/509/2009
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes per a la diversitat, i es fixa l’import màxim de determinades subvencions que preveu la mateixa Ordre.
DOGC Núm.5580-4.3.2010 – 05/03/10

pdfANUNCI licitació de Malgrat de Mar.
ANUNCI de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, sobre licitació d’un contracte de servei d’atenció domiciliària.
DOGC núm. 5583 – 09/03/2010 – 09/03/10

pdfORDRE TRE/121/2010, de 18 de febrer.
Bases reguladores de les subvencions destinades a l’establiment d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en l’àmbit de les relacions laborals a Catalunya.
DOGC Núm. 5581 – 5.3.2010 – 11/03/10

pdfManual d’aplicació del Reglament EMAS.
Guia pràctica segons el Reglament EMAS.
Reglament EMAS. – 21/05/10

pdfProjecte Europa 2030.
Reptes i oportunitats. Informe al Consell Europeu del Grup de Reflexió sobre el futur de la UE a Europa en 2030.
Consell Europeu. – 26/05/10

pdfJornada anual Acord ciutadà BCN Inclusiva
Fent xarxes: enfortint les capacitats de cooperació i treball, conjunt.
www.bcn.cat – 29/07/10

pdfResolució del Consell i Estats Membres
Resolució del Consell i dels Representants dels Governs dels Estats membres, renuits al sí del Consell, relativa a la inclusió activa dels jóvens: lluita contra la desocupació i la pobresa
Diari Oficial de la UE – 30/08/10

pdfPresent i Futur de les empreses d’inserció
Recull de reflexions i d’experiències de persones expertes i d’actors directes de les empreses d’inserció.
DGIOT – 18/10/10

pdfRadiografia de l’atenció a les persones sense llar
Model d’atenció a persones sense llar a Catalunya publicat per Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
Generalitat de Catalunya – 18/10/10

Documentació de la FEICAT

pdfEstatuts de la FEICAT
pdfDocument per a la sol·licitud d’afiliació a FEICAT 
pdfDocument per a l’autorització del pagament de les quotes per domiciliació bancària