FEICAT |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

FEICAT

FEICAT

La associació FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya, està formada per representants de les Empreses d’Inserció que és creen i/o transformen al amper de la legislació vigent (Llei 27/2002 i Llei 44/2007 de 13 de desembre de 2007).

La FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya és constitueix com una estructura de Segon Grau que està formada per les Empreses d’Inserció del Registre de d’Empreses d’Inserció del Departament de Treball i que té representativitat en tots els territoris de Catalunya.

Les Empreses d’Inserció actuen allà on es precisa una solució a les necessitats de les persones, d’integració de col·lectius en risc d’exclusió i d’accés a qualsevol parcel·la de l’estat del benestar.

Les Empreses d’Inserció emergim com un agent facilitador de cohesió social, recolzant-nos en valors de solidaritat i responsabilitat social.

VISIO

Contribuir a construir una societat més justa i solidària, on la ciutadania gaudeixin de forma real dels drets i deures per exercir-la plenament en el món del treball, lluitant contra els obstacles que ho impedeixen i posant èmfasi en aquells mitjans i instruments que tenen a veure amb la inclusió social i laboral.

MISSIO

Crear i impulsar la cultura de les Empreses d’Inserció com a instrument de lluita contra l’exclusió social a Catalunya, contribuint a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, des de la realitat dels diferents territoris, mitjançant el recolzament a la creació d’Empreses d’Inserció, en el marc de l’economia social i solidaria.

IDEARI

  • Entitat de Segon Grau composta per les organitzacions empresarials qualificades com Empreses d’Inserció de Registre.
  • Entitat configurada mitjançant un model confederal que respecta la idiosincràsia del territori.
  • Entitat que es defineix com aconfessional, progressista i independent.
  • Entitat amb capacitat de crítica davant els poders públics, polítics i socials.
  • Entitat que té com objectiu principal el difondre les Empreses d’Inserció i sensibilitzar al conjunt de la ciutadania sobre aquestes.