Accions |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Accions

Accions

Els punts d’Actuació que la FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya té definits, son els següents:

  • Sensibilització, Estudis i JornadesPotenciar estudis i jornades que acostin les problemàtiques, experiències i característiques de les empreses d’inserció i de les persones en exclusió o risc d’exclusió, al conjunt de la ciutadania i als agents socials.
  • VisualitzacióUn dels aspectes més importants és la visualització tant de la ciutadania com dels polítics que la representen, per això és necessari crear una pagina web i contactar amb mitjans de comunicació que permetin apreciar i difondre les actuacions i sinergies que s’estan donant.
  • Interlocució amb Administració i grups parlamentarisDonar a conèixer les inquietuds del sector al conjunt de les forces polítiques per a poder incorporar la discriminació positiva cap a les EI’s a l’hora de legislar i un cavi d’actitud cap al problema de l’Exclusió Social. Així mateix aconseguir la millora dels actuals marcs normatius i la inclusió de mesures econòmiques, financeres i fiscals cap a les Empreses d’Inserció.
  • Interrelació amb altres xarxesObrir les portes a la participació en noves xarxes, mantenint contactes amb les xarxes representants dels diferents territoris i/o sectors d’activitat, així com l’obertura cap a Europa.
  • Creació de nous instruments financers i l’actualització i accessibilitat als vigentsLa finalitat és aconseguir un desenvolupament més integrat, equilibrat, equitatiu i eficient de les nostres estructures productives de la capacitat de gestió i de la societat i comunitat en general.
  • Participació en òrgans consultius, d’avaluació de les polítiques que afectina les Empreses d’Inserció Social i a la creació, el foment i desenvolupament eficient i sostenible de les nostres empreses i dels nostres projectes empresarials.