Objectius |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Objectius

Objectius

 • Representar les empreses associades pel seu desenvolupament en la consecució de la promoció de la inserció social i laboral.
 • Facilitar, contribuir i promoure, des de l’àmbit català, la inserció social i laboral, a través de les Empreses d’Inserció, en el marc de l’economia social i solidària, de persones social i laboralment excloses i/o amb risc d’exclusió del mercat laboral ordinari.
 • Vetllar i defensar els interessos col·lectius dels seus associats, així com la promoció i la realització de tota classe de serveis connexes que serveixin pel seu objectiu.
 • Impulsar, recolzar, fomentar i promoure el desenvolupament de les Empreses d’Inserció.
 • Elaborar i executar projectes pel foment, difusió i sensibilització dels objectius de les empreses associades.
 • Coordinar-se i col·laborar amb les Administracions Públiques, Entitats, Institucions i Agents Socials que treballen per la inserció laboral, social i contra l’exclusió.
 • Fomentar i donar suport als esforços de les Institucions Oficials, Entitats i Associacions del país, per un crear un clima d’opinió pública favorable a la promoció de la inserció social, a través de la integració laboral de les persones excloses i/o en risc d’exclusió.
 • Representar totes les empreses d’inserció associades, mitjançant la intervenció en les relacions laborals i la contribució a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis.
 • Fomentar la solidaritat de les empreses associades mitjançant la promoció i creació de serveis comuns de naturalesa assistencial.
 • Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per a les empreses d’inserció associades.
 • Mantenir el contacte necessari i el tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de la federació i de les empreses d’inserció associades.
 • Exercir l’activitat de representació empresarial en el marc de les relacions laborals, caracteritzada per l’existència d’una altra part relacionada a la persona titular del dret per una relació de servei i davant la qual s’exercita, mitjançant l’expressió d’una sèrie de drets com els de negociació col·lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col·lectius i individual de treball, diàleg social i participació institucional en els organismes públics.