Solidança Treball |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Solidança Treball

Solidança Treball, Empresa
d’Inserció, SL
Treballadors: 49 persones

Adreça
C/ Raval de Les Begudes s/n
08970 S Joan Despí (Barcelona)

C/ Treball, 5
08960 St. Just Desvern

Horari
DL a DV, de 9 a 19:00 h

Contacte
Isabel Gimeno i Campderrós
936 854 434 – telèfon
solidan@solidanca.cat

Activitats i Serveis ofertats

Gestió de Residus
Programa Roba Amiga (recollida de roba)
Recollida municipal de mobles i voluminosos
Gestió de deixalleries municipals
Recollida i reciclatge d’electrodomèstics (RAEE), d’olis vegetals, roba i drap,
paper i cartró, residus especials (fluorescents, tòners…) i residus sòlids urbans
(RSU)
Transport: destrucció certificada de documents
Recollida d’olis domèstics

Comerç al detall
Venda de mobles de segona mà
Venda de roba de segona mà
Venda d’articles de segona mà
Venda d’electrodomèstics de segona mà

Espais verds
Manteniment i neteja d’espais verds

Mudances
Buidatge i mudances de pisos
Buidatge i mudances per empreses
Neteja de xoc

Educació ambiental
Tallers de prevenció de residus (electrodomèstics, alimentaris, costumització de roba, bicicletes…)
Taller de preparació per a la reutilització d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
Centre de preparació per la reutilizació (CxPxR)
Gestió d’espais ambientals
Visites guiades a l’entitat per a centres educatius i entitats

Assessorament i Formació
Centre formatiu
Itineraris individuals d’inserció
Borsa de treball
Punt formatiu Programa Incorpora ·Formació professionalitzadora ocupacional

Lloguers espais i materials
Lloguer de materials escènics
Lloguer d’espais escènics

Planxa i pintura
Taller de planxisteria i
pintura